Interésanos coñecer a tua opinión...

...sobre o traballo dos cineclubes. A enquisa, unha técnica de investigación que, co marxe de erro correspondente, permítenos valorar que tal se fai o noso traballo, os teus gustos e teimas, unha axuda fundamental para os cineclubes e adecualos ao seu público, mellorar no posible e corrixir os erros.

Agradecémoslle moitísimo a súa participación/colaboración. Si tes algunha dúbida ou desexas máis información, non vaciles contactar connosco, moitas grazas polo teu tempo.
Empezar
 
Sobre a pertenza a algún cineclube...

Pertences a algún cineclube, a túa asistencia...
 
Es socio/a dalgún cineclube? *

Refírese a se tes algún carné que acredite a túa pertenza, non que asistes as súas sesións
     
 
A regularidade na que asistes a algunha sesión do cineclube ao mes é de...

Insire por favor un valor entre 0 e 15
 
Cantas sesións crees que asistirías a maiores?

no caso de crer necesarias máis sesións ás que xa asistes, insire por favor un valor entre 0 e 10
 
Que/s día/s consideras mellor para as proxeccións do cineclube?


 
Que/s horario/s consideras mellor?


 
Gustaríache participar nalgún foro ou debate sobre os filmes que ves no cineclube?

Tanto de xeito físico, na propia sala ou ambigú, como virtual, nun foro ou blogue
     
 
Con respecto ao debate, como che gustaría que fosen?


 
Sobre a cota de sostenemento ou acceso ás sesións, consideras que...

Opina sobre o prezo das sesións ou cotas de sostenemento do cineclube. As cotas refírense aos socios/as, aos non asociados débese engadir o IVE correspondente.
 
Debe ser de balde

     
 
Onde vives?

Insire por favor a poboación, seguido da comarca ou provincia á que pertence (máx. 30 caracteres)
 
Cantas sesións de cinema adoitas ver ao mes?

Non inclúas as sesións do cineclube, insire un valor entre 0 e 30.
 
Sobre o cineclube do que es socio/a

Valora a súa actividade
 
Fornece o cineclube dunha folla de sala con información relativa do filme ou director

Unha folla de sala, polo xeral, inclúe información sobre o/a director/a do filme, crítica ou entrevista sobre o filme a proxectar
     
 
Sabes se o teu cineclube ten algún blogue ou sitio web?

Non se inclúen as redes socias como Cabozo, Facebook, Google+, Latri.ca, Twitter...
     
 
Sabes se o cineclube participa nalgunha rede social?

Indica se obtes información do cineclube por medio das redes sociais
     
 
Indicanós por favor en que redes sociais sigues ao cineclube

Podes escoller varias opcións

 
Valora o grado de satisfación na información obtida na web ou redes sociais

Do 0 ao 10, insatisfeito/a a moi satifeito/a
 
Valora o grado de satisfación das instalacións onde se desenvolve as proxeccións

Son confortables, están limpas, son accesibles, a súa acústica, calidade da pantalla...etc
 
Sobre a programación do cineclube

Valoras varios aspectos da programación
 
Que filmes valoras máis na programación do cineclube?

Podes escoller varias opcións.
         VOSE (Versión Orixinal Subtítulado ao Castelán)
         VOSG (Versión Orixinal Subtítulado ao Galego)
         VD (Versión Dobrada)
         VO (Versión Orixinal, Castelan/Galego/Outro Idioma)
         Calquera esta ben

 
Como valoras a programación do cineclube no último trimestre?

Con respecto aos filmes programados, ainda que non acadases velos ao final


 
En xeral, que che pode atraer dun filme proposto na programación do cineclube?


 
En xeral, que pode desinteresarche sobre os filmes programados?

Podes escoller varias opcións

 
Algún comentario ou suxerencia

Máximo 600 carácteres
 
cineclubes.gal
Federación de Cineclubes de Galicia «Feciga»
rúa Ramón Cabanillas 1 entrechán
32004 Ourense (Ourense, Galicia)

Teléfono: +(34) 988 235 946
VoIP (Skype · SIP/ekiga.net): cineclubesdegalicia


NOTA LEGAL

A formalización desta enquisa é totalmente anónima e, non se recolle de ningún xeito, información persoal. As cookies utilizadas para este formulario, son as denominadas de sesión, para recompilar correctamente os datos inseridos na enquisa.
     
Gracias por completar este typeform
Crea ahora el tuyo — ¡es gratis, fácil y bonito!
Crear un <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform